Škola skijanja

Skijaška akademija Janica i Ivica Kostelić u suradnji sa Avio Club Travelom organizira školu skijanja na organiziranom skijanju tijekom školskih praznika.

Škola skijanja:

Organizirana je na hrvatskom jeziku za polaznike s navršenih 5 godina, za sve uzraste i znanja skijanja.

6-dnevna ski škola sa radom počinje u nedjelju, a završno natjecanje je u petak, predzadnji dan zimovanja.

Dnevna poduka traje od 10 do 15 sati s pauzom u trajanju od jednog sata. U dogovoru s učiteljem skijanja roditelji dovode djecu u školu skijanja, o njima brinu za vrijeme pauze, te ih preuzimaju od učitelja skijanja nakon završetka poduke. Za vrijeme odvijanja ski škole, treći dan poslijepodne je slobodan, kada roditelji u dogovoru sa učiteljem preuzimaju djecu.

• Minimalan broj polaznika škole skijanja je 8 osoba u jednoj grupi formiranoj prema znanju skijanja. U slučaju manjeg broja polaznika pridržavamo pravo rasporediti polaznike prema znanju skijanja bez obzira na dob polaznika odnosno pravo izmjene cijene škole skijanja te otkaza organizacije škole skijanja.

• Maksimalni broj polaznika po jednoj grupi je 10 osoba, odnosno do 12 osoba u grupama iznad 5 godina starosti.

• Mogućnost individualne poduke uz dogovor s učiteljem skijanja na licu mjesta.