Ski klub Zagreb » Redovna godišnja Skupština kluba

Redovna godišnja Skupština kluba

10.12.2019

Obavještavamo sve članove kluba da će se godišnja Skupština Ski kluba Zagreb održati u ponedjeljak 16.12.2019. u prostorijama kluba, Kranjčevićeva 4, Zagreb, sa početkom u 20:00 sati.

Temeljem članka 21. Statuta Ski kluba Zagreba sazivam redovnu godišnju skupštinu Ski kluba Zagreb i predlažem sljedeći:

Dnevni red

1.  Otvaranje skupštine

2.  Izbor:
– radnog predsjedništva ( 3 člana)
– zapisničara
– ovjerovitelja zapisnika (2 člana)
– verifikacijske komisije (2 člana)

3. Usvajanje dnevnog reda

4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne skupštine Ski kluba Zagreb

5.  Izvješće predsjednika kluba

6.  Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju za 2018. godinu

7.  Financijski plan za 2020. godinu

8.  Razno

9. Zatvaranje skupštine

Sportski pozdrav,

Ski klub Zagreb

Ivan Drinković,predsjednik