Categories
Akademija - novosti Blitz Natjecatelji - novosti Uncategorized Zimovanja

Izborna skupština Ski kluba Zagreb

Obavještavamo sve članove kluba da će se izborna Skupština Ski kluba Zagreb održati u četvrtak 18.06.2020. u Zagreb – kampu, Jezerska 6, 10437 Rakitje, sa početkom u 17:00 sati.

Temeljem članka 21. Statuta Ski kluba Zagreba sazivam izbornu skupštinu Ski kluba Zagreb i predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Otvaranje skupštine
2. Izbor:
– radnog predsjedništva ( 3 člana)
– zapisničara
– ovjerovitelja zapisnika (2 člana)
– verifikacijske komisije (2 člana)
– kandidacijske komisije (3 člana)
– izborne komisije za izbor (3 člana)
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne skupštine Ski kluba Zagreb
5. Izvješće predsjednika kluba
6. Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju za 2018. godinu
7. Financijski plan za 2021. godinu
8. Izvješće nadzornog odbora
9. Razrješnica dosadašnjem upravnom odboru
10. Izbor članova novih radnih tijela kluba
– upravni odbor kluba (11 članova)
– predsjednik kluba
– nadzorni odbor (3 člana)
– stegovna komisija (3 člana)
– tajnik kluba
11. Razno
12. Zatvaranje skupštine

Sportski pozdrav,
Ski klub Zagreb
Ivan Drinković, predsjednik